صنایع غذایی مائده

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده قدیم کرج، تقاطع پل آزادگان مجتمع صنایع غذایی مائده

+982144903585

info@maedeh.com