تولید مربای ویژه

تولید مربای ویژه

ما دونوع مربا در صنایع غذایی مائده داریم که عبارتند از:

  1. مربای بدون گلوکز
  2. مربای بدون شکر و گلوکز

مربای بدون گلوکز

در تولید این نوع از مرباهای صنایع غذایی مائده، ما بجای گلوکز از شکر استفاده می‌کنیم.

مربای بدون شکر و گلوکز

در این نوع از مرباهای صنایع غذایی مائده که در دست تولید است، از شکر استفاده نمی‌شود، بنابراین مناسب افراد دیابتی نیز می‌باشد که این موضوع باعث می شود که افراد دیابتی با خیال راحت از مرباهای ما استفاده کنند.

یکی از مهمترین خصوصیات مربای ما، مقدار میوه تازه مصرف شده در آن می باشد. مقدار مصرف میوه تازه به طور استاندارد 30% است که ما بیش از 50% در محصولات خود استفاده می کنیم تا مربای ما میان رقبا بهترین باشد.